Bases:

A continuació es resumeixen les bases. Per aconseguir el text complet i oficial polza aci